Bruisende School > Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit een groep leerlingen die uit eigen beweging deel willen uitmaken van dit overlegplatform tussen leerlingen enerzijds en leerkrachten, opvoeders en directie anderzijds. Een vijftal keer per jaar komen wij samen en dan kunnen de leerlingen hun wensen en bemerkingen omtrent het schoolgebeuren kenbaar maken. Vorig jaar bijvoorbeeld was de leerlingenraad de stuwende kracht achter de aanpassingen van het gsm-reglement op school. Daarnaast zorgden zij ook voor kleinere aanpassingen, zoals de toegankelijkheid van hun lockers. Ook worden maandelijks twee leerlingen (één per graad) uitgenodigd op de vergadering van het directieteam. Daar zijn zij de stem van al onze leerlingen... Als dat geen inspraak is!