Bruisende School > Pastoraal

Vanuit een duidelijke christelijke inspiratie en met respect voor ieders levensvisie proberen we de evangelische waarden uit te dragen in de school.

Vanuit het geloof in de goedheid van ieder mens tonen we leerlingen en leerkrachten een openheid voor de diepere levensvragen. Daarom maakt de school werkt van een aangepaste pastorale animatie. Dit gebeurt enerzijds door bezinningen in de loop van het schooljaar, solidariteitsacties t.v.v. de Damiaanactie en het vastenproject die openstaan voor alle leerlingen. Anderzijds zijn er specifieke activiteiten voor vrijwilligers zoals De Morgenstop, de maandelijkse gebedsdienst en +Punt, de jongerenbeweging van de school.