Bruisende School > SUR+

Vanuit de maatschappij wordt steeds meer en meer een beroep gedaan op het onderwijs om jongeren competenties in zeer uiteenlopende domeinen bij te brengen, zodat ze als burger in Vlaanderen actief aan de samenleving kunnen participeren en hun persoonlijk leven kunnen uitbouwen. Deze competenties zijn vervat in de Vakoverschrijdende Eindtermen (VOET).

Sommige van die VOET kunnen we bereiken binnen de lessen, maar een aantal ook niet. Daarom proberen we met SUR+ die andere  VOET te realiseren door klasoverstijgende  activiteiten voor alle leerlingen van een studiegebied, jaar of graad te organiseren.

Welk soort activiteiten dat dan zijn? Er worden themadagen rond seksualiteit en diversiteit georganiseerd, leerlingen wonen theatervoorstellingen bij, er zijn lezingen over drug- en alcoholgebruik, leerlingen nemen deel aan de Youca-dag (de vroegere Zuiddag), er is een spaghetti- en sober maal samen met de werkgroep pastoraal, we organiseren allerlei excursies in het kader van een cultuurdag...