Praktische Informatie > Schoolreglement addendum VTI

Hieronder kun je het addendum voor het VTI bij het algemeen schoolreglement van de scholengroep openen:

Addendum schoolreglement 1 september 2018