Visie en zorg > GOK

GOK of Gelijke Onderwijs Kansen werd in 2008 opgestart in het VTI. Leerkrachten, een opvoeder en directielid vormen het GOK-team.

Het doel is dat via ondersteuning alle leerlingen dezelfde mogelijkheden en kansen krijgen om te leren en zich te ontwikkelen. We werken rond 2 grote thema's: "leerling- en ouderparticipatie" en "preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen". Concreet doen we inspanningen voor de leerlingenraad, leren leren, schorsingen, langdurig afwezige leerlingen … Door onze initiatieven verbeteren we het beleid op school voor die leerlingen die er nood aan hebben, maar dit komt uiteraard ten goede voor alle leerlingen op school. Nauwe samenwerking en overleg met de leerlingbegeleiding dragen hier ook toe bij.