Visie en zorg > Leerlingenbegeleiding

De leerlingenbegeleiding op onze school start bij elke leerkracht en opvoeder. Omdat hij tussen de leerlingen staat, kan hij zeer snel reageren op eventuele probleempjes. Zo worden het geen problemen.

Daarnaast zijn er een aantal personen die, als er een echte begeleiding nodig is, aangesproken kunnen worden. De leerkracht, maar ook de leerling zelf kan dit doen. Er is een werking voor de tweede graad en voor de derde graad, om gepast op de specifieke noden te kunnen ingaan. We spreken dan over leren leren, studiebegeleiding, pestproblematiek, een conflict op school, een vertrouwelijke babbel, een leerling die in zak en as zit, een leerling met persoonlijke problemen...

Er wordt in nauw overleg gewerkt met zowel de directie als met het CLB. Het is steeds de bedoeling om een optimale oplossing te vinden voor de leerling, zodat hij verder kan functioneren op onze school.

www.clbtorhout.be