Vorming op school > 2de graad: Basismechanica

Als je kiest voor de tweede graad BSO, kies je voor een praktische opleiding. Meer dan de helft van de lessen zijn technische vakken en praktijk. De beroepsgerichte vorming bestaat uit het vormgeven van basisconstructies en installaties door middel van plaat- en profielconstructies, lassen en solderen, verspanen van materiaal, monteren en demonteren en installeren van energiekringen. Je werkt met materialen, componenten en past uitvoeringstechnieken toe aan de hand van ter beschikking gestelde informatie.

Het pakket taal en algemene vorming maakt je vaardig om teksten op te zoeken en te verwerken. Je blik op de wereld wordt verruimd.