Vorming op school > 2de graad: Elektrische Installaties

Als je kiest voor de tweede graad BSO, kies je voor een praktische opleiding. Meer dan de helft van de lessen zijn technische vakken en praktijk. In de studierichting "Elektrische installaties" van de tweede graad BSO leer je de elektriciteit in een nieuwe woning te installeren of een bestaande installatie in een woning te renoveren. De vorming legt ook de basis om, in de studierichting "Elektrische installaties" van de derde graad BSO meer complexe installaties in woningen, bijvoorbeeld domotica, of industriële installaties in gebouwen waar de productie centraal staat te installeren en onderhouden. Het gaat vooral om praktisch werk dat, door het volgen van richtlijnen en het toepassen van een aantal technieken, zelfstandig kan worden uitgevoerd met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Het pakket taal en algemene vorming maakt je vaardig om teksten op te zoeken en te verwerken. Je blik op de wereld wordt verruimd.