Vorming op school > 2de graad: Elektromechanica

Elektromechanica is een doorstromingsrichting. Het is dus een theoretisch gerichte studierichting.

De technische vakken zijn wiskundig en wetenschappelijk onderbouwd, je voert praktische toepassingen uit in het lab. Je leert fysische wetmatigheden formuleren en toetst deze in technische realisaties. Het ontwerpen en het verwerken van gegevens gebeurt met behulp van professionele software.

Het pakket taal en algemene vorming maakt je vaardig om teksten op te zoeken en te verwerken. Je blik op de wereld wordt verruimd.