Vorming op school > 2de graad: Elektrotechnieken

Dit is een praktisch-technische richting. In de studierichting "Elektrotechnieken" van de tweede graad TSO leer je een installatie in een woning realiseren, toestellen aansluiten en instaan voor het onderhoud en de uitbreiding van bestaande installaties en toestellen. Je maakt kennis met de materialen, de gereedschappen, de reglementen en voorschriften voor de opbouw van een veilige installatie. Deze vorming legt echter ook de basis om in een aantal studierichtingen van de derde graad TSO nieuwe competenties na te streven in verband met industriële installaties en de meer complexe aspecten van installaties in woningen (elektriciteit in productiebedrijven, appartementen, winkelpanden, kantoren,scholen, ziekenhuizen) of binnen aanverwante domeinen (bijvoorbeeld industriële ICT). De klemtoon ligt op het herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten om te komen tot praktische realisaties. Er blijft echter voldoende ruimte voor de uitvoeringsgerichte vaardigheden. De taak van dergelijke technici is zowel uitvoerend als coördinerend of leidinggevend.

Het pakket taal en algemene vorming maakt je vaardig om teksten op te zoeken en te verwerken. Je blik op de wereld wordt verruimd.