Vorming op school > 2de graad: Hout

Als je kiest voor de tweede graad BSO, kies je voor een praktische opleiding. Meer dan de helft van de lessen zijn technische vakken en praktijk. Je leert in de richting Hout onder begeleiding de basisvaardigheden uit de schrijnwerkerij en de meubelmakerij aan (o.a. meten, schaven, zagen, maken van verbindingen,…). Je bereidt het productieproces voor door opmeten, schetsen, tekenen … en leert je werkomgeving veilig organiseren. Je leert basismachines (schaafmachines, lint- en cirkelzaag, draagbare machines) instellen en bedienen. Je maakt op een praktische manier kennis met de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen en monteert ook zelfgemaakte werkstukken.

Het pakket taal en algemene vorming maakt je vaardig om teksten op te zoeken en te verwerken. Je blik op de wereld wordt verruimd.