Vorming op school > 2de graad: Houttechnieken

Dit is een erg praktische richting. Je leert in de praktijklessen onder begeleiding klein meubilair, basistoepassingen van schrijnwerk en creaties in hout ontleden, maken, afwerken en plaatsen. Bij de technische vakken is het vak organisatie zeer belangrijk. Het gaat over voorbereidende schetsen, uitvoeringstekeningen, materialenkennis, werkmethodes,… Je leert je werkomgeving veilig organiseren en leert basismachines instellen en bedienen. Aan de hand van eenvoudige proeven stel je vast welke mogelijkheden materialen en constructies hebben. Je leert begrijpen en inzien waarom houtconstructies, volgens welbepaalde methoden, ontwikkeld zijn.

Het pakket taal en algemene vorming maakt je vaardig om teksten op te zoeken en te verwerken. Je blik op de wereld wordt verruimd.