Vorming op school > 2e graad: Industriële wetenschappen

Industriële wetenschappen is een theoretische studierichting met de nadruk op wiskunde en wetenschappen, die de bedoeling heeft om je voor te bereiden op het hoger onderwijs. In de tweede graad Industriële wetenschappen wordt door een algemene vorming de totale persoonlijkheid breed en algemeen gevormd, de specifieke vorming gebeurt via een theoretisch – wetenschappelijke vorming die sterk technologisch (mechanica en elektriciteit) is onderbouwd. Je onderzoekt op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen en formuleert wetenschappelijke wetmatigheden en toetst de toepassing ervan in technologische realisaties. Het ontwerpen en het verwerken van gegevens gebeurt met behulp van professionele software.