Vorming op school > 3de graad: Elektrische Installaties

Als je kiest voor BSO, kies je voor een praktische opleiding. Meer dan de helft van de lessen zijn technische vakken en praktijk. Je wordt voorbereid om later uitvoerend werk te doen. In de studierichting "Elektrische installaties" van de derde graad BSO word je voorbereid om, als beginnend "Industrieel elektrotechnisch installateur"

  • meer complexe installaties in woningen te installeren of te renoveren.
  • industriële installaties, in gebouwen waar de productie centraal staat, te installeren of te renoveren.
  • gemengde (deels residentieel, deels industrieel) installaties in gebouwen zoals appartementen, winkelpanden, kantoren, openbare gebouwen zoals scholen en ziekenhuizen … te installeren of te renoveren.

Het pakket taal en algemene vorming maakt je vaardig om teksten op te zoeken en te verwerken. Je blik op de wereld wordt verruimd.