Vorming op school > 3de graad: Elektrische Installatietechnieken

Deze richting biedt een technisch-praktische vorming. Je wordt rechtstreeks voorbereid op een beroep. In de studierichting "Elektrische installatietechnieken" van de derde graad TSO verwerf je competenties met betrekking tot industriële installaties (elektriciteit in productiebedrijven) en de meer complexe aspecten van installaties in woningen en dergelijke (elektriciteit in appartementen, winkelpanden, kantoren, scholen en ziekenhuizen). Je leert elektrische en elektronische installaties en apparatuur installeren, afstellen en onderhouden. De klemtoon ligt op het herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten om te komen tot praktische realisaties. Er blijft echter voldoende ruimte voor de uitvoeringsgerichte vaardigheden. De taak van dergelijke technici is zowel uitvoerend als coördinerend of leidinggevend.

Het pakket taal en algemene vorming maakt je vaardig om teksten op te zoeken en te verwerken. Je blik op de wereld wordt verruimd.