Vorming op school > 3de graad: Elektromechanica

In de derde graad Elektromechanica krijg je een technische vorming die sterk wetenschappelijk is onderbouwd. Eenmaal afgestudeerd kan je direct gaan werken, maar kan je ook verder studeren. De jongere onderzoekt de kenmerken van materialen, componenten en uitvoeringstechnieken. Je leert fysische wetmatigheden formuleren en toetst deze in technische realisaties. Het ontwerpen en het verwerken van gegevens gebeurt met behulp van professionele software.

Het pakket taal en algemene vorming maakt je vaardig om teksten op te zoeken en te verwerken. Je blik op de wereld wordt verruimd.