Vorming op school > 3de graad: Houttechnieken

De derde graad Houttechnieken is erg praktisch en gaat vooral om het realiseren van volwaardige houtconstructies, dit zowel op het vlak van het uitdenken en organiseren, voorbereiden (door onderzoek) als praktisch uitvoeren ervan. Tijdens het organiseren worden de fases (vormgeven, bedrijfseconomisch plannen,CAD/CAM/CNC...) van het productieproces voorbereid. Door wetenschappelijk en technisch onderzoek (vergelijkende studies van stijl en vormgeving, uitvoerings- en afwerkingsvarianten, kenmerken van de materialen, studie van de stabiliteit…) leer je de mogelijkheden van materialen en houtconstructies kennen en begrijpen. Je kiest de materialen verantwoord en past de technieken vakkundig toe. Je leert je werkomgeving veilig organiseren en stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze. De ervaringen om leiding te geven op de werkvloer (via stage) sluiten aan bij de opleiding en vormen er een belangrijk deel van.

Het pakket taal en algemene vorming maakt je vaardig om teksten op te zoeken en te verwerken. Je blik op de wereld wordt verruimd.