Vorming op school > 3de graad: Industriële wetenschappen

Industriële wetenschappen is erg theoretisch en biedt een voorbereiding op hoger onderwijs. In de derde graad Industriële wetenschappen wordt door een algemene vorming de totale persoonlijkheid breed en algemeen gevormd, de specifieke vorming gebeurt theoretisch – wetenschappelijk gesteund op wiskunde, fysica, elektriciteit, mechanica, thermodynamica, golfleer en chemie. De wetmatigheden van deze theoretisch - wetenschappelijke vorming worden door practica en technologische toepassingen getoetst. Je onderzoekt op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen en formuleert wetenschappelijke wetmatigheden.

Het creatieve in jou wordt gestimuleerd door het ontwerpen van technologische toepassingen op het vlak van ruimtelijke vormen en schema's. Hiervoor werk je met professionele software.