Vorming op school > 3de graad: Mechanische Vormgevingstechnieken

Dit is een praktisch-technische richting. In de derde graad Mechanische Vormgevingstechnieken leer je klassieke en CNC-gestuurde werktuigmachines bedienen: schetsen maken, plannen lezen, werkmethodes opstellen, vorm geven aan een metalen werkstuk, machines instellen en bedienen, monteren, meten en rapporteren. Je leert dus mechanische constructies en installaties vorm geven en dit op het vlak van begeleiden vanaf het studiebureau tot en met de realisatie. Je maakt hierbij gebruik van professionele software.

Het pakket taal en algemene vorming maakt je vaardig om teksten op te zoeken en te verwerken. Je blik op de wereld wordt verruimd.