Vorming op school > 7e jaar: Specialisatie Industriële elektriciteit

In dit specialisatiejaar worden een aantal competenties, verworven in de BSO studierichting "Elektrische installaties" van de derde graad BSO, verbreed en verdiept in het kader van industriële elektrotechnische installaties. Je werkt aan realisaties in verband met industriële sturings- en automatiseringstechnieken. Na het beëindigen van dit specialisatiejaar kan je o.a. de volgende beroepen uitoefenen: industrieel elektrotechnisch installateur, installatie- en onderhoudstechnicus in kleine ondernemingen, hulpelektricien in grote bedrijven, bordenbouwer, magazijnier in elektro-groothandel...

Het pakket taal en algemene vorming maakt je vaardig om teksten op te zoeken en te verwerken. Je blik op de wereld wordt verruimd.