Vorming op school > 7e jaar: Specialisatie Industriële Houtbewerking

Onder begeleiding leer je opdrachtelementen van industrieel gerichte projecten ontleden, uitvoeren, afwerken en plaatsen. Je leert fragmenten van het industrieel productieproces voorbereiden (opmeten, schetsen, tekenen, CAD/CAM/CNC/CIM, werkmethode…). Je maakt op een praktische manier kennis met de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit industriële constructies zijn gemaakt. Je leert je werkomgeving veilig organiseren en leert industriële houtbewerkingsmachines instellen en bedienen. Verspanings-, vergarings- en afwerkingstechnieken maken een belangrijk deel uit van de opleiding. De ervaringen op de werkvloer (via stage) sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component.

Het pakket taal en algemene vorming maakt je vaardig om teksten op te zoeken en te verwerken. Je blik op de wereld wordt verruimd.