Vorming op school > GIP

De GIP (geïntegreerde proef ) biedt kansen om leerplandoelstellingen vakoverschrijdend te bereiken en te toetsen doordat er gewerkt over de vakken en leerstofonderdelen heen.

De leerlingen werken zelfstandig een project uit doorheen het schooljaar. Het resultaat is een praktische technische realisatie aangevuld met een eindwerk. Creativiteit en probleemoplossend denken zijn aan de orde.

In samenwerking met Rotary Torhout Houtland en de industrie worden de beste "wizards of science en technology" ieder jaar beloond. De best scorende "wizards" kunnen een iPad, laser-afstandsmeter of accu - schroefboormachine winnen.