Vorming op school > Stage

De stage laat toe ons onderwijs nauwer te doen aansluiten op de beroepswereld. De leerlingen van de technologische richtingen en vakgerichte opleidingen gaan in de 2 weken voorafgaand aan het krokusverlof op stage. Daar past de leerling de op school opgedane kennis toe en scherpt hij zijn zelfkennis aan. De leerling leert er ook werken met de modernste machines en komt er in contact met vernieuwende technologieën.