Doorstroming & Arbeidsmarkt

2e graad eerste jaar

In deze technische richtingen krijg je een combinatie van een stevige theoretische basis en een sterke praktische vorming. Daarbovenop krijg je een pakket taal en algemene vorming waarin je teksten leert opzoeken en verwerken. Je blik op de wereld wordt verruimd.

2e graad eerste jaar

Mechanische Technieken

Je leert mechanische constructies opbouwen en onderdelen construeren door middel van vormgeving, lassen, plaatbewerking, ... Je monteert en demonteert constructies, je leert machines afregelen en installeert energiekringen en automatische processen. Je leert verschillende machines kennen, bedienen en onderhouden. Je leert procesmatig en resultaatsgericht werken binnen een hightech context en je leert je werkomgeving veilig organiseren. 

Toekomst

Deze richting bereidt je voor op de derde graad Mechanische Technieken.

2e graad eerste jaar

Houttechnieken

Je leert in de praktijklessen basistoepassingen van schrijnwerk en creaties in hout ontleden, maken, afwerken en plaatsen.

Het gaat over voorbereidende schetsen, uitvoeringstekeningen, materialenkennis, werkmethodes … Je leert je werkomgeving veilig organiseren en leert basismachines instellen en bedienen. Aan de hand van eenvoudige proeven stel je vast welke mogelijkheden materialen en constructies hebben. Je leert begrijpen en inzien waarom houtconstructies, volgens welbepaalde methoden, ontwikkeld zijn.

Toekomst

Deze richting bereidt je voor op de derde graad Houttechnieken.

2e graad eerste jaar

Elektrotechnieken

Je leert een installatie in een woning realiseren, toestellen aansluiten en instaan voor het onderhoud en de uitbreiding van bestaande installaties en toestellen. Je maakt kennis met de materialen, de gereedschappen, de reglementen en de voorschriften voor de opbouw van een veilige installatie. Je leert procesmatig werken en je werkomgeving veilig organiseren. Je leert van alles bij over elektrische aandrijvingen, mobiliteit en duurzame energietechnologie!

Toekomst

Deze richting bereidt je op de derde graad Elektrotechnieken voor.

2e graad tweede jaar

In deze technische richtingen krijg je een combinatie van een stevige theoretische basis en een sterke praktische vorming. Daarbovenop krijg je een pakket taal en algemene vorming waarin je teksten leert opzoeken en verwerken. Je blik op de wereld wordt verruimd.

2e graad tweede jaar

Mechanische Technieken

Je leert mechanische constructies en onderdelen construeren door middel van verspanen, lassen en plaatbewerking. Je monteert en demonteert constructies en onderdelen en installeert energiekringen en automatische processen. Je leert verschillende werktuigmachines kennen, bedienen en onderhouden. Je leert procesmatig werken en je werkomgeving veilig organiseren.

Toekomst

Deze richting bereidt je voor op de derde graad Mechanische Vormgevingstechnieken.

2e graad tweede jaar

Houttechnieken

Je leert in de praktijklessen basistoepassingen van schrijnwerk en creaties in hout ontleden, maken, afwerken en plaatsen.

Het gaat over voorbereidende schetsen, uitvoeringstekeningen, materialenkennis, werkmethodes … Je leert je werkomgeving veilig organiseren en leert basismachines instellen en bedienen. Aan de hand van eenvoudige proeven stel je vast welke mogelijkheden materialen en constructies hebben. Je leert begrijpen en inzien waarom houtconstructies, volgens welbepaalde methoden, ontwikkeld zijn.

Toekomst

Deze richting bereidt je voor op de derde graad Houttechnieken.

2e graad tweede jaar

Elektrotechnieken

Je leert een installatie in een woning realiseren, toestellen aansluiten en instaan voor het onderhoud en de uitbreiding van bestaande installaties en toestellen. Je maakt kennis met de materialen, de gereedschappen, de reglementen en de voorschriften voor de opbouw van een veilige installatie. Je leert procesmatig werken en je werkomgeving veilig organiseren.

Toekomst

Deze richting bereidt je op de derde graad Elektrische Installatietechnieken voor.

3e graad

In de 3de graad technologische richtingen, is de praktijk is belangrijk, maar ook de theoretische achtergronden worden niet uit het oog verloren. Via 10 dagen blokstage in het 5de en 6de jaar maak je kennis met de bedrijfscultuur.

3e graad

Mechanische Vormgevingstechnieken

Je leert klassieke en CNC-gestuurde werktuigmachines bedienen: schetsen maken, plannen lezen, werkmethodes opstellen, vorm geven aan een metalen werkstuk, machines instellen en bedienen, monteren, meten en rapporteren. Mechanische constructies en installaties leer je vormgeven. Je maakt hierbij gebruik van professionele software. Via 10 dagen blokstage in het 5de en 6de jaar maak je kennis met de bedrijfscultuur.

Toekomst

Je bent klaar voor de arbeidsmarkt. Je kan starten als mechanische vormgever in een bedrijf. Daarnaast heb je meerdere mogelijkheden om verder te studeren (Se-n-Se, graduaatsopleiding, ...).

Thijs Petyt

Michael Georges

3e graad

Houttechnieken

Je leert volwaardige houtconstructies realiseren. Je bedenkt en organiseert de constructie. Je bereidt het werk voor door onderzoek en voert de opdracht praktisch uit. Tijdens het organiseren bereid je de fases van het productieproces (vormgeven, bedrijfseconomisch plannen, CAD/CAM/CNC ...) voor. Door wetenschappelijk en technisch onderzoek (vergelijkende studies van stijl en vormgeving, uitvoerings- en afwerkingsvarianten, kenmerken van de materialen, studie van de stabiliteit ...) leer je de mogelijkheden van materialen en houtconstructies kennen en begrijpen. Je kiest de materialen verantwoord en past de technieken vakkundig toe. Je leert je werkomgeving veilig organiseren en stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze. Via 10 dagen blokstage in het 5de en 6de jaar maak je kennis met de bedrijfscultuur.

Toekomst

Je bent klaar voor de arbeidsmarkt. Je kan starten als technicus of bedienaar van CNC-machines, als commercieel medewerker in een toeleveringsbedrijf voor de houtsector, interieur, de meubel- of de houthandel.

Daarnaast heb je meerdere mogelijkheden om verder te studeren (Se-n-Se, graduaatsopleiding, een professionele bachelor Interieurvormgeving ...).

Davy Verhaeghe

Delphine Pierloot

3e graad

Elektrische Installatietechnieken

Je leert industriële installaties (elektriciteit in productiebedrijven) realiseren, renoveren of herstellen. Ook de complexe aspecten van residentiële installaties (appartementen, winkelpanden, kantoren, scholen en ziekenhuizen) komen aan bod. Je leert elektrische en elektronische installaties en apparatuur installeren, afstellen en onderhouden. De klemtoon ligt op het herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten om te komen tot praktische realisaties. Je werkt rond lichtinstallaties, verwarming, motorschakelingen, elektronische vermogensregeling, laag- en netspanninginstallaties. Hierbij gebruik je zowel relaisschakelingen als elektronische sturingen. We besteden de nodige aandacht aan hand- en contactgestuurde motoren, maar ook automatiseringsprocessen zoals PLC-sturingen en computertekenen komen aan bod. De praktijk is belangrijk, maar de theoretische achtergronden worden niet uit het oog verloren. Via 10 dagen blokstage in het 5de en 6de jaar maak je kennis met de bedrijfscultuur.

Toekomst

Je bent klaar voor de arbeidsmarkt. Door je polyvalente vorming kan je elektrische installaties begeleiden en uitvoeren in bedrijven.

Daarnaast heb je meerdere mogelijkheden om verder te studeren (Se-n-Se, graduaatsopleiding, ...).

Joyce Vermeulen

Lennert Duponceel

3e graad

Autotechnieken

Deze richting is voor jongeren die een brede interesse hebben in de werking en het onderhoud van auto’s, maar ook in elektriciteit en elektronica. Tijdens deze opleiding krijg je inzicht in de werking van de wagen. Je leert op mechanisch en elektrisch vlak fouten opsporen. Naast de kennis van mechanismen en systemen van auto’s en vrachtwagens leggen we ook de klemtoon op de technische reglementering, de tekening- en schema-analyse, de werkplanning en de studie van micro-elektronische stuur- en regelsystemen.

Je leert onderhoudsbeurten uitvoeren, monteren, demonteren en de motor afstemmen met de meest geschikte apparatuur. Het onderstel en de elektrische installaties leer je herstellen, afstellen en controleren. Tijdens je opleiding komt ook de wieluitlijning, de revisie van verbrandingsmotoren, stuurgeometrie (uitlijnen van de stuurinrichting) aan bod. Ook een VCA-opleiding en mogelijkheid tot het behalen van een airco-attest komen aan bod.

Je leert ook de kostprijs van de onderhoudswerkzaamheden begroten en communiceren met de klant. Om klanten op een correcte manier te leren ontvangen en verder te helpen, leer je alles over planning, organisatie en kwaliteitszorg.

Via 10 dagen blokstage in het 5de en 6de jaar maak je kennis met de bedrijfscultuur.

Toekomst

Je bent klaar voor de arbeidsmarkt. Je kan aan slag als automecanicien, technicus van voertuigen,... Daarnaast heb je meerdere mogelijkheden om verder te studeren (Se-n-Se, graduaatsopleiding, professionele bachelor)..

Maïté Tanghe en Joppe Deprez

Geef jouw talent een stem

3 Sporen

We bieden drie sporen met gevarieerde opleidingen aan:
het vakgerichte, het technologisch gerichte en het wetenschappelijk spoor.
Met deze drie sporen leggen we de nadruk op kwaliteit en brede vorming.
Bij ons kan je ook bepaalde richtingen in het duale traject volgen.

Doorstroming

Dit spoor stoomt je klaar voor het hoger onderwijs of universitaire studies (professionele bachelor of master). De theorie staat centraal met een specifieke focus op wiskunde, technologie en engineering. Ga je graag concreet aan de slag met wetenschappen in tal van projecten? Dan is de richting Technologische Wetenschappen ongetwijfeld jouw ding!

Doorstroming & Arbeidsmarkt

Dit spoor richt zich zowel op de arbeidsmarkt als op de praktijkgerichte graduaatsopleidingen binnen het hoger onderwijs. Er is een sterke combinatie van praktijk en theorie, aangevuld met algemene vakken.

Arbeidsmarkt

Dit spoor richt zich op de arbeidsmarkt.
We leggen de focus op praktijk met een aanvulling algemene vakken.