Vakgericht Onderwijs

2e graad

In deze vakgerichte richtingen staat praktijk centraal.
Daarbovenop krijg je een pakket taal en algemene vorming waarin je teksten leert opzoeken en verwerken. Je blik op de wereld wordt verruimd.

2e graad

Basismechanica

Je leert basisconstructies en installaties vormgeven door middel van plaat- en profielconstructies, lassen, verspanen van materiaal, monteren en demonteren en installeren van energiekringen.

Praktijk staat centraal. Je werkt met materialen en componenten en je past uitvoeringstechnieken toe. Daarnaast leer je product- en procesgericht werken met aandacht voor kwaliteitseisen. Met behulp van moderne technieken verzorg je de uitvoering en evalueer je het product en het proces.

Toekomst

Deze richting bereidt je voor op de derde graad Auto of Lassen-Constructie.

2e graad

Hout

Je leert de basisvaardigheden uit de schrijnwerkerij en de meubelmakerij: meten, schaven, zagen en maken van verbindingen.

Je bereidt het productieproces voor door op te meten, te schetsen en te tekenen. Daarnaast leer je je werkomgeving veilig organiseren. Basismachines zoals een cirkelzaag leer je instellen en bedienen. Op een praktische manier maak je kennis met de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen en monteer je zelfgemaakte werkstukken.

Toekomst

Deze richting bereidt je voor op de derde graad Houtbewerking.

2e graad

Elektrische Installaties

Je leert de elektriciteit in een nieuwe woning installeren of je leert een bestaande installatie in een woning renoveren. Deze vorming legt de basis om meer complexe installaties in woningen of industriële installaties in gebouwen te installeren en te onderhouden. Door het volgen van richtlijnen en het toepassen van een aantal technieken leer je zelfstandig praktisch werk uitvoeren. Belangrijk hierbij is het hebben van aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Toekomst

Deze richting bereidt je voor op de derde graad Elektrische Installaties.

3e graad

Volgde je in de tweede graad vakgericht onderwijs of wil je overschakelen naar een meer praktische opleiding? Dan is de 3e graad vakgericht onderwijs de volgende stap!

Je krijgt 24 uur per week technische vakken en praktijk. Daarbovenop krijg je een pakket taal en algemene vorming waarin je teksten leert opzoeken en verwerken.

3e graad

Houtbewerking

Je leert manueel en machinaal hout bewerken tot bouwconstructies, deuren, ramen en meubelen. Je bereidt het productieproces voor door op te meten, te schetsen en te tekenen. Je maakt op een praktische manier kennis met de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen. Je leert je werkomgeving veilig organiseren. Je stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze. De ervaringen op de werkvloer (via stage) sluiten aan bij de opleiding en zijn er een belangrijk deel van.

Toekomst

Na het 6de jaar Houtbewerking behaal je een getuigschrift waarmee je kan starten als geschoold werknemer in de productie-, montage- of afwerkingsafdeling of als plaatser.

Met het getuigschrift heb je echter nog geen diploma secundair onderwijs. Het is dus aangeraden om een 7de specialisatiejaar te volgen. Op onze school kan dat in de richting Industriële Houtbewerking.

Jeroen Steen

3e graad

Auto

Je leert werkzaamheden aan voertuigen uitvoeren: montages en demontages van motoren en werken aan het chassis. De verwerking van gegevens en het lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software. Via de stages in het 5de en 6de jaar maak je kennis met de bedrijfscultuur van een garage.

Toekomst

Na het 6de jaar Auto behaal je een getuigschrift waarmee je kan starten als onderhoudsmecanicien, technicus van voertuigen.

Met het getuigschrift heb je echter nog geen diploma secundair onderwijs. Het is dus aangeraden om een zevende specialisatiejaar te volgen. Op onze school kan dat in de richting Auto-Elektriciteit.

Duaal Leren Auto

Je leert controles, herstellingen en vervangingen uitvoeren aan personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Dit door onderhoud en sneldienstinterventies volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving. Je leert ook voertuigen rijklaar maken.

Toekomst

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je verwerft beroepskwalificatie onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, niveau 3.

Na het 6de jaar Auto behaal je een getuigschrift waarmee je kan starten als onderhoudsmecanicien, technicus van voertuigen.

Met het getuigschrift heb je echter nog geen diploma secundair onderwijs. Het is dus aangeraden om een zevende specialisatiejaar te volgen. Op onze school kan dat in de richting Auto-Elektriciteit.

Quinten Van Isacker

Tatjana Derynck

3e graad

Elektrische Installaties

Je leert meer complexe installaties in woningen te installeren of te renoveren. Je leert ook industriële installaties te installeren of te renoveren in gebouwen waar de productie centraal staat. Na de opleiding ben je in staat om gemengde (deels residentiële, deels industriële) installaties in gebouwen zoals appartementen, winkelpanden, kantoren, openbare gebouwen te installeren of te renoveren.

Toekomst

Na het 6de jaar Elektrische Installaties behaal je een getuigschrift waarmee je kan starten als residentieel elektrotechnisch installateur, industrieel elektrotechnisch installateur, hersteller witgoed of bordenbouwer.

Met het getuigschrift heb je echter nog geen diploma secundair onderwijs. Het is dus aangeraden om een 7de specialisatiejaar te volgen. Op onze school kan dat in de richting Industriële Elektriciteit.

Duaal Leren Elektrische Installaties

Je leert nieuwe elektrische installaties in woningen en gebouwen installeren. Daarnaast kan je ook bestaande installaties renoveren en onderhouden. Je leert ook werken aan meer ingewikkelde residentiële en/of industriële elektrische installaties.

Toekomst

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je verwerft beroepskwalificatie elektrotechnisch installateur, niveau 3. Daarnaast omvat de opleiding ook verschillende activiteiten uit de beroepskwalficatie technicus industriële elektriciteit, niveau 4.

Na de opleiding Elektrische Installaties Duaal behaal je een getuigschrift. Je hebt dan nog geen diploma secundair onderwijs. Het is dus aangeraden om een 7de specialisatiejaar te volgen. Op onze school kan dat in de richting Industriële Elektriciteit.

Kenny De Moor

3e graad

Lassen-Constructie

Je leert aan de hand van technische informatie vorm te geven aan te lassen constructies. Je leert verschillende lastechnieken, snijbranden, eenvoudige metingen uitvoeren, plaatbewerkingsmachines en gereedschappen bedienen, constructies monteren en hechten, oplassen, slijpen en polieren. De verwerking van gegevens en het lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software. Via de stages in het 5de en 6de jaar maak je kennis met de bedrijfscultuur.

Toekomst

Na het 6de jaar Lassen-Constructie behaal je een getuigschrift waarmee je kan starten als lasser of onderhouds-mecanicien.

Met het getuigschrift heb je echter nog geen diploma secundair onderwijs. Het is dus aangeraden om een zevende specialisatiejaar te volgen. Op onze school kan dat in de richting Pijpfitten-Lassen-Monteren.

Duaal Leren Lassen-Constructie

Je leert alle aspecten van het hoeknaadlassen, plaatlassen en pijplassen met het halfautomaat- en TIG-lasproces in alle posities. Je start met de basistechnieken aan te leren. Deze oefen je verder in op de werkplek. Je wordt begeleid door een leraar/trajectbegeleider uit de school en een ervaren lasser/mentor in het bedrijf. Na de opleiding ben je in staat om lasverbindingen in constructiestaal, aluminium en roestvast staal te realiseren. Je krijgt realistische opdrachten die aansluiten bij het werk dat je later als lasser moet doen. Je leert lassen volgens de internationale lasnormen die in de industrie gelden.

Toekomst

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je verwerft beroepskwalificatie constructielasser en pijplasser, niveau 3.

Na de opleiding Lassen-Constructie Duaal behaal je het getuigschrift van het secundair onderwijs. Je hebt dan nog geen diploma secundair onderwijs. Het is dus aangeraden om een 7de specialisatiejaar te volgen. Op onze school kan dat in de richting Pijpfitten-Lassen-Monteren.

Kimberley Willaert

Specialisatie

Volgde je in de derde graad vakgericht onderwijs, dan is de doorstroming naar één van de specialisatiejaren BSO vanzelfsprekend. Zo krijg je de kans om in één schooljaar het diploma secundair onderwijs te behalen. Je krijgt 22 uur per week technische vakken en praktijk. Daarbovenop krijg je een pakket taal en algemene vorming waarin je teksten leert opzoeken en verwerken. Je blik op de wereld wordt verruimd.

Specialisatie

Auto-Elektriciteit

Je leert omgaan met de technologie die nodig is om aan elektrische en elektronische schema’s in auto’s te werken. Verder leer je elektronische onderhoudswerkzaamheden uit te voeren door diagnose en lokalisatie van gebreken en defecten. De verwerking van gegevens en het lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software. Je krijgt 4 weken blokstage.

Toekomst

Na het specialisatiejaar Auto-Elektriciteit behaal je je diploma secundair onderwijs. Je hebt meerdere mogelijkheden om verder te studeren (Se-n-Se, graduaatsopleiding ...).

Op de arbeidsmarkt kan je aan de slag als onderhoudsmecanicien, technicus van voertuigen.

Specialisatie

Industriële Houtbewerking

Je leert opdrachtelementen van industrieel gerichte projecten ontleden, uitvoeren, afwerken en plaatsen. Je leert fragmenten van het industrieel productieproces voorbereiden (opmeten, schetsen, tekenen, CAD/CAM/CNC/CIM en werkmethode). Je maakt op een praktische manier kennis met de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit industriële constructies zijn gemaakt. Je leert je werkomgeving veilig organiseren en leert industriële houtbewerkingsmachines instellen en bedienen. Verspanings-, vergarings- en afwerkingstechnieken maken een belangrijk deel uit van de opleiding. De ervaringen op de werkvloer (via 4 weken blokstage) sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component.

Toekomst

Na het specialisatiejaar Industriële Houtbewerking behaal je je diploma secundair onderwijs Je hebt meerdere mogelijkheden om verder te studeren (Se-n-Se, graduaatsopleiding ...).

Op de arbeidsmarkt kan je aan de slag als bediener in het productieproces van een industrieel houtverwerkend bedrijf. Je kan als geschoold werknemer ook doorgroeien naar een leidinggevende functie. Je kan ook als schrijnwerker en plaatser aan de slag.

Maximiliaan Lefèvre

Michael Verhaeghe

Specialisatie

Industriële Elektriciteit

Je leert toepassingen van industriële sturings- en automatiseringstechnieken realiseren. Je versterkt je praktische en theoretische vaardigheden op het vlak van van industriële elektrotechnische installaties. De basis hiervan kreeg je in de derde graad Elektrische Installaties.

Toekomst

Na het specialisatiejaar Industriële Elektriciteit behaal je je diploma secundair onderwijs. Hiermee bezit je de nodige competenties voor eventuele vervolgopleidingen (Se-n-Se, graduaatsopleiding ...).

Na het beëindigen van dit specialisatiejaar kan je aan de slag als industrieel elektrotechnisch installateur, installatie- en onderhoudstechnicus in kleine ondernemingen, hulpelektricien in grote bedrijven, bordenbouwer of magazijnier in elektrogroothandel.

Elien Blomme

Specialisatie

Pijpfitten-Lassen-Monteren

Je leert tekeningen en schema’s lezen en maken. Ook leer je werken met de nodige technologie om constructies door pijpfitten-lassen-monteren te bouwen. Je leert de theorie omtrent lasmetallurgie, pijpverbindingen, montage- en demontagetechnieken. De verwerking van gegevens en het lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software. Je maakt kennis met de bedrijfscultuur tijdens de 4 weken blokstage.

Toekomst

Na het specialisatiejaar Pijpfitten-Lassen-Monteren behaal je je diploma secundair onderwijs. Je kan aan de slag als pijpfitter-lasser-monteerder. Daarnaast heb je meerdere mogelijkheden om verder te studeren.

Bram Verhelst

Geef jouw talent een stem

3 Sporen

We bieden drie sporen met gevarieerde opleidingen aan:
het vakgerichte, het technologisch gerichte en het wetenschappelijk spoor.
Met deze drie sporen leggen we de nadruk op kwaliteit en brede vorming.
Bij ons kan je ook bepaalde richtingen in het duale traject volgen.

Vakgericht Onderwijs

Dit spoor richt zich op de arbeidsmarkt.
We leggen de focus op praktijk met een aanvulling algemene vakken.


Technologisch Onderwijs

Dit spoor richt zich zowel op de arbeidsmarkt als op de praktijkgerichte graduaatsopleidingen binnen het hoger onderwijs. Er is een sterke combinatie van praktijk en theorie, aangevuld met algemene vakken.

Wetenschappelijk Gericht Onderwijs

Dit spoor stoomt je klaar voor het hoger onderwijs of universitaire studies (professionele bachelor of master). De theorie staat centraal met een specifieke focus op wiskunde, technologie en engineering.