Doorstroming

2e graad eerste jaar

In deze wetenschappelijke richtingen staat theorie centraal. Je houdt van wiskunde en techniek? Je wilt na het secundair onderwijs nog verder studeren? Dan is één van deze theoretische richtingen zeker iets voor jou!

2e graad eerste jaar

Technologische Wetenschappen

Je leert via diverse projecten onderzoekend leren en probleemoplossend denken. In deze theoretische studierichting ligt de nadruk op wiskunde en toegepaste wetenschappen. Je krijgt een stevig pakket algemene vorming en een theoretisch – wetenschappelijke achtergrond die sterk technologisch onderbouwd is.

Je onderzoekt op een wetenschappelijke manier de kenmerken van verschijnselen uit de fysica en de chemie. Je formuleert wetenschappelijke wetmatigheden en toetst de toepassing ervan in technologische realisaties. Je ontwerpt en verwerkt gegevens met behulp van professionele software. De technische vakken focussen op mechanica, elektriciteit en elektronica, gekoppeld aan boeiende labo’s en nieuwe technologie. Zijn wetenschappen jouw ding, beschik je over een goed abstractievermogen en zie je graag wat je met alle theorie kunt bereiken, dan is deze richting jouw ding!

Toekomst

Deze richting bereidt je voor op de derde graad Technologische Wetenschappen & Engineering, Mechatronica of Informatica & Communicatiewetenschappen.
Overstappen naar een andere wetenschappelijke of technologische richting blijft ook steeds mogelijk.

 

2e graad eerste jaar

Elektromechanische Technieken

Je leert meervoudige elektrische, elektronische en mechanische problemen oplossen en je ontwikkelt brede technische vaardigheden. Je analyseert elektromechanische systemen, past de basiswetten van de elektriciteit toe en voert elementaire berekeningen uit.

Je leert de basiskennis van theoretische mechanica en past deze toe in het creëren van mechanische werkstukken. Je krijgt inzicht in de werking, de mogelijkheden en het gebruik van de belangrijkste werktuigmachines en gereedschappen en leert de eigenschappen van de materialen en de krachten die erop inwerken kennen. In wiskunde ligt de klemtoon op de toepassingen in de technische vakken. Het ontwerpen en het verwerken van gegevens gebeurt met behulp van professionele software. Je hebt aanleg voor wiskunde en past je kennis graag toe in concrete technische situaties. Kortom: dit is dé richting als je een brede interesse hebt in alles wat met techniek te maken heeft!

Toekomst

Deze richting bereidt je voor op de derde graad Elektromechanische Technieken.
Overstappen naar een andere richting blijft steeds mogelijk.

 

2e graad tweede jaar

In deze wetenschappelijke richtingen staat theorie centraal. Je houdt van wiskunde en techniek? Je wilt na het secundair onderwijs nog verder studeren? Dan is één van deze theoretische richtingen zeker iets voor jou!

2e graad tweede jaar

Industriële Wetenschappen

Je leert via diverse projecten onderzoekend leren en probleemoplossend denken. In deze theoretische studierichting ligt de nadruk op wiskunde en wetenschappen. Je krijgt een stevig pakket algemene vorming en een theoretisch – wetenschappelijke vorming die sterk technologisch onderbouwd is.

Je onderzoekt op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen. Je formuleert wetenschappelijke wetmatigheden en toetst de toepassing ervan in technologische realisaties. Je ontwerpt en verwerkt gegevens met behulp van professionele software. De technische vakken focussen op mechanica, elektriciteit en elektronica, gekoppeld aan boeiende labo’s. Kies je voor deze richting, dan is wiskunde jouw passie en beschik je over een goed abstractievermogen.

Toekomst

Deze richting bereidt je op de derde graad Industriële Wetenschappen voor.
Overstappen naar een andere wetenschappelijke of technologische richting blijft ook steeds mogelijk.

2e graad tweede jaar

Elektriciteit-Elektronica

Je leert de snel evoluerende wereld van de elektronica beter kennen. Analoge en digitale basisschakelingen, logische functies en poortschakelingen, digitale codes en de basisprincipies van de halfgeleider-technologie komen aan bod. In het vak elektriciteit komen de basisschakelingen, elektrostatica, elektromagnetisme, gelijk- en wisselstroom, elektrische wetten en elektrische installaties in woningen aan bod. Je leert probleemoplossend denken en handelen.

Je leert zelf een machine- of robotsturing monteren, programmeren en testen. Ben je geboeid door de manier waarop steeds meer machines aangestuurd worden? Wil je meer weten over je computer, smartphone of spelconsole? Dan is deze richting je op het lijf geschreven! Een basis voor wiskunde is vereist.

Toekomst

Deze richting bereidt je voor op de derde graad Elektriciteit-Elektronica.
Overstappen naar een andere richting blijft steeds mogelijk.

2e graad tweede jaar

Elektromechanica

Je leert meervoudige elektrische, elektronische en mechanische problemen oplossen en je ontwikkelt technische vaardigheden. Je analyseert elektromechanische kringen, past de basiswetten van de elektriciteit toe en voert elementaire berekeningen uit.

Je leert de basiskennis van theoretische mechanica en past deze toe in het creëren van mechanische werkstukken. Je krijgt inzicht in de werking, de mogelijkheden en het gebruik van de belangrijkste werktuigmachines en gereedschappen en leert de eigenschappen van de materialen en de krachten die erop inwerken kennen. In wiskunde ligt de klemtoon op de toepassingen in de technische vakken. Het ontwerpen en het verwerken van gegevens gebeurt met behulp van professionele software. Je hebt aanleg voor wiskunde.

Toekomst

Deze richting bereidt je voor op de derde graad Elektromechanica.

Overstappen naar een andere richting blijft steeds mogelijk.

3e graad

Volgde je in de tweede graad wetenschappelijk onderwijs, dan is de doorstroming naar deze derde graad vanzelfsprekend. Instromen vanuit een andere wetenschappelijke richting kan, maar vraagt bijscholing voor mechanica en elektriciteit voor de start van het schooljaar. In deze wetenschappelijke richtingen staat theorie centraal.

3e graad

Industriële Wetenschappen

Je leert op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken en je formuleert wetenschappelijke wetmatigheden. Door een algemene vorming wordt de totale persoonlijkheid breed en algemeen gevormd. De specifieke vorming gebeurt theoretisch– wetenschappelijk gesteund op wiskunde, fysica, elektriciteit, mechanica, thermodynamica, golfleer en chemie. De wetmatigheden van deze theoretisch- wetenschappelijke vorming worden door practica en technologische toepassingen getoetst.

Je onderzoekt via een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen. Je formuleert wetenschappelijke wetmatigheden en toetst de toepassing ervan in technologische realisaties. Je ontwerpt en verwerkt gegevens met behulp van professionele software. De technische vakken focussen op mechanica, elektriciteit en elektronica, gekoppeld aan boeiende labo’s. Kies je voor deze richting, dan is wiskunde jouw passie en beschik je over een goed abstractievermogen.

Toekomst

Na de derde graad Industriële Wetenschappen behaal je het diploma secundair onderwijs. Je hebt meerdere mogelijkheden om verder te studeren: Bachelor of Science in de Industriële Wetenschappen + 2 masterjaren, een academische bachelor in de Industriële Wetenschappen (bouwkunde, elektomechanica, elektronica-ICT, productontwikkeling …) + 1 masterjaar, een professionele bachelor bouwkunde, elektromechanica, elektronica-ICT …

Pieterjan Pertz

Jolly Mahieu

3e graad

Elektriciteit-Elektronica

Je leert zelf automatiseringsprocessen en robotsturingen uitdenken, monteren, programmeren en testen. Je leert alles over de snel evoluerende wereld van de elektronica. Als je geboeid bent door de automatisering van machines, processen en systemen, en je de achter intelligente apparatuur technologie wil leren kennen, dan is deze richting echt iets voor jou. Naast een algemene vorming krijg je een technologische basisvorming op het vlak van elektronica, elektriciteit, automatisering en informatica. Deze studierichting maakt van jou een geschoold technicus, die in staat is om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Toekomst

Je behaalt na de derde graad Elektriciteit-Elektronica het diploma secundair onderwijs. Je hebt meerdere mogelijkheden om verder te studeren (professionele bacheloropleidingen Elektronica-ICT, Toegepaste Informatica, Energietechnologie, Multimedia & Communicatie Technologie, …).

Laura De Baets

Wouter Staelens

3e graad

Elektromechanica

Je leert de kenmerken van materialen, componenten en uitvoeringstechnieken onderzoeken. Je leert fysische wetmatigheden formuleren en toetst deze in technische realisaties. Het ontwerpen en het verwerken van gegevens gebeurt met behulp van professionele software. Je krijgt een technische vorming die sterk wetenschappelijk is onderbouwd. Je ontdekt de wereld van verlichting, motoren en generatoren, automatisering en PLC-sturingen. Je leert ook hoe machines met de computer bediend en ontworpen (CNC, CAD-CAM) worden.

Je leert elektromechanische kringen analyseren en de basiswetten van de elektriciteit toepassen in diverse elektrische opstellingen. Je voert elementaire berekeningen uit die steunen op een wiskundige basis. Je verwerft een basiskennis van theoretische mechanica en je past deze toe in het vervaardigen van mechanische werkstukken. Je krijgt inzicht in de werking, de mogelijkheden en het gebruik van de belangrijkste werktuigmachines en gereedschappen. Je leert de eigenschappen van de materialen en de krachten die er op inwerken kennen.

Toekomst

Je behaalt na de derde graad Elektromechanica het diploma secundair onderwijs. Je hebt meerdere mogelijkheden om verder te studeren (professionele bacheloropleiding Elektromechanica, Ontwerp- en Productietechnologie ...).

Jolien Sys

Nick Ghekiere

Geef jouw talent een stem

3 Sporen

We bieden drie sporen met gevarieerde opleidingen aan:
het vakgerichte, het technologisch gerichte en het wetenschappelijk spoor.
Met deze drie sporen leggen we de nadruk op kwaliteit en brede vorming.
Bij ons kan je ook bepaalde richtingen in het duale traject volgen.

Doorstroming

Dit spoor stoomt je klaar voor het hoger onderwijs of universitaire studies (professionele bachelor of master). De theorie staat centraal met een specifieke focus op wiskunde, technologie en engineering. Ga je graag concreet aan de slag met wetenschappen in tal van projecten? Dan is de richting Technologische Wetenschappen ongetwijfeld jouw ding!

Doorstroming & Arbeidsmarkt

Dit spoor richt zich zowel op de arbeidsmarkt als op de praktijkgerichte graduaatsopleidingen binnen het hoger onderwijs. Er is een sterke combinatie van praktijk en theorie, aangevuld met algemene vakken.

Arbeidsmarkt

Dit spoor richt zich op de arbeidsmarkt.
We leggen de focus op praktijk met een aanvulling algemene vakken.